art.52 paragraf 1 kp

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Porzucenie pracy
Siunia!!!! Nie możeszy wtsawić świadectwa pracy, póki gościa nie zwolnisz! Czyli: najpierw wysłać za ZPO rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp, następnie zaś gdy dostaniesz potwierdzenie, kiedy odebrał, z ta datą świadectwo pracy. Inaczej PIPa zrobi Ci niedobrze. Wiem co mówię, mam nadzieję że zaufasz mojemu doświadczeniu. MAmy w duuużej firmie produkcyjnej gdzie...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=49127Temat: Porzucenie pracy
Ponieważ porzucenie pracy przestało być przyczyną wygasnięcia umowy o prace w 1996 r. Ergo dopóki nie zwolnisz pracownika z powodu porzucenia, a zatem nie doręczysz mu SKUTECZNIE pisma rozwiązującego umowe o prace na podstawie art. 52 kp, to masz zatrudnionego pracownika, który nie świadczy pracy, ale jest pracownikiem. I nie może dostać świadectwa pracy. A fikcja, bo ktoś wyjechał rok temu za granice (taki m.in. przypadek jest) korespondencja wraca, że adresat się wyprowadził i nie jest zwolniony. To znaczy mozna zaryzykować, ale przed sądem pracy nie obroni się rozwiązanie umowy, którego pracownik nie dostał na piśmie z pouczeniem o możliwości odwołania się do sądu pracy.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=49127


Temat: Porzucenie pracy
No więc PIP nie da keirownikowi kary, to plus, nie oznacza to jednak, że Sąd pracy nie przywróci pracownika. Jak pisałam powyżej jest to oświadczenie woli a nie pismo procesowe, musi ... w terminie, ale nie dotarło. Zaś przy podwójnym awizowaniu nikła jest szansa, że zmieścisz się w terminie miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie (art. 52 § 2 kp), chyba że uznamy, ... z linia orzecznictwa SN i brakiem jakiegokolwiek przepisu w prawie pracy uprawniającego do stosowania doręczęń zastępczych (no bo niby czemu nie "pozostawienie w aktach ze skutkiem doręczenia" - tez znane we...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=49127


Temat: Wypowiedzenie a urlop
Hmmmm Dorotko, porzucenie pracy istnieje w kodekcie mówi o tym art 52 par 1 pkt 1kp Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika(czyli tzw. zwlonienie dysycplinarne.) I aby zwolnic kogoś z art 52 to trzeba zawiadomić do na piśmie ( wysyłając wypowiedzenie podając podstawę prawną własnie art 52 i trzeba uzasadnić co sie ma na myśli czyli trzeba napisać art52 par1 pkt 1 - porzucenie pracy ( tzreba na wypowiedzenia napisać własnie PORZUCENIE PRACY) Na świadectwie pracy podaje się tylko art. 30 par. 1 pkt 3 K.p. w związku z art. 52 par. 1 pkt 1 K.p. aaaa pisałam o rozwiązaniu umowy ale potem se walnęłam nazwe wypowiedzenie.....( ale zmieniłam to) A o instytucji "porzucenia pracy" jako insytucji, która kiedyś istniała nie gadałam to stare dzieje , jedynie przeanalizowałam i napisałam co jest rozumiane przez porzucenie pracy. Art 52 kp pracy mówi o wielu naruszeniach obowiązków itp ( nie tylko o porzuceniu pracy)...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=54800


Temat: Wypowiedzenie a urlop
Moko mi chodziło o "instytucję" porzucenia pracy, która do bodajże 1996 roku została wykreślona z KP. O tym, że za porzucenie pracy można, a nawet powinno się otrzymać dyscyplinarkę, doskonale wiem. Za, że tak to określę, czyn, zaniechanie. Są oczywiście i inne sposoby, aby sobie na art. 52 par. 1 zasłużyć ale w KP nie ma już czegoś takiego, jak "porzucenie pracy". Nadal jednak w sposób dorozumiany i ogólnie przyjęty mówi się o porzuceniu pracy w terminologii z kodeksu. ach i chyba jak dyscyplinarka to nie ma wypowiedzenia ? tylko pismo rozwiązujące umowę...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=54800


Temat: Co tym sądzicie?
Działaczom związkowym, którzy spożywają alkohol w miejscu pracy, nie przysługuje ochrona. Jest w tej sprawie wyrok SN. Wyrok z dnia 7 marca 1997 r. I PKN 30/97 Żądanie przywrócenia do pracy pracownika pełniącego funkcje w związku zawodowym, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP bez uzyskania zgody związku zawodowego, może być uznane za sprzeczne z art. 8 KP, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy było spożycie alkoholu w czasie i w miejscu pracy. Fragment uzasadnienia: Sąd Najwyższy uznał, że celem ochrony działaczy związkowych przed rozwiązaniem z nimi stosunku pracy jest umożliwienie im swobodnego i niezależnego działania w interesie pracowników oraz realizowania zadań związkowych. Natomiast pracownik pełniący funkcje w związkach zawodowych, który w czasie pracy spożywa alkohol oraz ... zawodowego ale i zupełnie oderwane od działalności związkowej. Wykorzystywanie prawa o ochronie funkcjonariuszy związkowych przed zwol- nieniem z pracy w sytuacji tak rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych należy traktować jako nadużycie prawa w rozumieniu art. 8 KP, pozostające w sprzeczności z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Z tych przyczyn Sąd Najwyższy na podstawie art. 39315 KPC orzekł jak w sentencji.
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,737.html


Temat:
W artykule podano podstawę prawną - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art.52 par.1pkt.1 KP) Zgodnie z tym art. mozna zwolnić pracownicę w ciąży. Jak pracowałam w firmie...
Źródło: naturalnemetody.fora.pl/a/a,1525.html


Temat: FATAMORGANA czyli FIKCJA OCHRONY W POLSCE
Kodeks pracy nie ma nic do popełnionych przez człowieka czynów zabronionych, klasyfikowanych jako przestępstwo lub wykroczenie. A czy gdzieś napisałem, że ma ? Napisałem: "Pracownik nie posiadający licencji poza ewentualną odpowiedzialnością karna za przestępstwo lub wykroczenie, których się dopuścił odpowiada jedynie na podstawie przepisów Kodeksu pracy o ile oczywiście był zatrudniony na umowę o pracę." Co oznacza, że poza odpowiedzialnością karną, może odpowiadać na podstawie KP za swoje czyny, które nie koniecznie są przestępstwem lub wykroczeniem w myśl KK lub KW. Jednakże w pewnym sensie popełnienie przestępstwa przez pracownika ma swoja sankcję w KP. Dokładnie w Rozdziale 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia art. 52, $ 1, ust. 2 Art. 52. [Rozwiązanie z winy pracownika] § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3744


Temat: Ilość sędziów nieobecnych na wokandach w dniu 31 marca 2008r
Zgadzam się z Dreedem! Chwała stu pięćziesięciu ośmiu walecznym ! Ja protestuję! Art. 167 (2) kp wyraźnie mówi, że pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wniosek złożyłam już w czwartek bo: a) miałam nadzieję że to natchnie watpiących do działania (nie natchnęło) b) miałam sprawy gdzie pracodawca twierdził, że otrzymał żądanie urlopu już po rozpoczęniu dnia pracy i dawał za to 52, więc wolałam utrącić próby robienia mi dyscyplinarki. Interpretacja MS jest oczywistym przekłamaniem w oparciu o całkowicie (i jak mniemam nieprzypadkowo) błedną wykładnię przepisu. Wobec tego stwierdzam: Oni swoje,...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=685


Temat: Ważnosc negatywnej opinii
1. Jeżeli jest to wzmianka w świdectwie pracy o powodzie zakończenia pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy tzw. dyscyplinarki to nie da się z tym zrobić. Jest to historia pracownika. 2. Jeżeli wzminka dotyczy ukarania pracownika tzw. karą porządkową czyli, zgodnie z art. 108 KP, karą upomnienia, nagany, pieniężną to odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika usuwa się z akt pracownika z upływem roku nienagannej pracy. Art. 113. § 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej ... przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=2986


Temat: dokonanie fałszerstwa podczas procesu w sądzie pracy
Witam serdecznie Jestem powodem w sprawie bezprawnego zwolnienia mnie z pracy i zasądzenia wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.Dnia 03.01.08r poszedłem na zwolnienie lekarskie a pięć dni później pracodawca wysłał mi zwolnienie dyscyplinarne,powołując się na art.52&1 pkt.1 KP.Podczas trwania procesu pełnomocnik pozwanego doręczył pismo w którym jako dowód przedstawił 2 indywidualne karty czasu pracy za miesiące dotyczące sporu,na kartach tych widnieją sfałszowane moje...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=320


Temat: ZUS
500 PLN dla pracodawcy. Po powrocie z Costa Brava pracownik polubownie podpisał oświadczenie że zdarzenie wypadkowe nie miało związku z wykonywaną pracą następnie pracownik otrzymał wypowiedzenie z pracy zgodnie z KP art. 52.
Źródło: bhphelp.pl/viewtopic.php?t=14


Temat: : Fałszowanie badań lekarskich w IZ OPOLE
Ciekawe czy polecą głowy? Prawdopodobnie nie, bo w sprawę nie są zamieszani wyłącznie pracownicy liniowi, którzy z pewnością otrzymaliby z marszu art.52 kp. No cóż, osobom na stanowiskach nie można zaszkodzić, ... do IZ Opole wkroczy Państwowa Inspekcja Pracy. - pieczątki i badania lekarskie były fałszowane z bardzo błahego powodu: lenistwo! Betonom po prostu nie chciało się jeździć na badania okresowe do Wrocławia...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4325


Temat: : Fałszowanie badań lekarskich w IZ OPOLE
Modliszka i Zed, kpicie z tym PIP czy poważnie pytacie? Kilka dni temu pracownik opolskiego PIP zgwałcił pracownicę PIP, wskutek czego został... utrzymany przez szefostwo na stanowisku pracy, a zgwałcona pracownica wywalona na bruk w trybie art. 52 kp, być może za to, że dała mu d... Dosłowne, ale niestety prawdziwe. W przypadku PKP nie widzę innego scenariusza jak taki, że szeregowi...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4325


Temat: : Fałszowanie badań lekarskich w IZ OPOLE
i jest ok. A ci 8-mio godzinni wielokrotnie zmuszani byli do wykonywania pracy w czynie społecznym. Wiem, że stany osobowe są zaniżone do wykonania prac administracyjnych i wiem, że wiele pracy wykonywano po godzinach pracy, na prywatnym sprzęcie. W mętnej wodzie próbuje się łowić tłuste ryby, ale najlepiej smakują te z czystej (ja lubię łososie). Dlatego, że wśród zwolnionych są ludzie , którzy znaleźli normalną pracę od natychmiast jestem przekonany, że zastosowanie art.52 niekoniecznie było działaniem dla dobra ZLK Opole, a o słuszności lub błędności mojego rozumowania przekona mnie sąd.
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4325


Temat: : Fałszowanie badań lekarskich w IZ OPOLE
... to spokoju dyrekcja IZ Opole na pewno nie zazna! Gdyby to szeregowy kolejarz odwalił taki numer z badaniami okresowymi to natychmiast wyleciałby z pracy na zbity pysk z art. 52 kp....
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4325


Temat: Tylko umowa o pracę
... dla mnie w ochronie w obecnym stanie prawnym - powinny by? tylko umowy o prace. Wynika to z nazwy - PRACOWNIK ochrony, a pracownik to tylko w KP.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2624


Temat: Pijany pracownik
maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (DzU z 1983 r. nr 25, poz. 117)) a także wewnętrznego regulaminu pracy, jesteśmy upoważnieni przez kierownika jednostki do podejmowania takich czynności wobec tych właśnie osób (upoważnienie jest zamieszczone w regulaminie pracy, wraz z imienną listą osób upoważnionych do przeprowadzenia tych badań oraz instrukcją dokonywania pomiaru na ... którymi bym mógł przekonać kierownika jednostki do tego, że pracownik spożywając alkohol w czasie pracy stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie ale również dla pozostałych pracowników, którzy znajdują się w jego zasięgu. Spożywanie alkoholu w pracy w myśl przepisów prawa nie jest ani przestępstwem ani wykroczeniem. Zgodnie z Kodeksem Pracy należy do ciężkich naruszeń obowiązków służbowych. Pracownik ten podlega managerowi, który nieustannie...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4842


Temat: Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nieusprawiedliwionej nieob
Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno?ci Po jakim czasie nieusprawiedliwionej nieobecno?ci w pracy mo?emy dyscyplinarnie zwolni? pracownika? Przepisy Kodeksu pracy nie okre?laj?, po jak d?ugim okresie nieusprawiedliwionej nieobecno?ci w pracy pracodawca ma ju? prawo zwolni? pracownika dyscyplinarnie (czyli w trybie natychmiastowym – na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp). W praktyce powszechnie przyjmuje si? jednak, ?e ju? jednodniowa nieusprawiedliwiona nieobecno?? w pracy daje pracodawcy prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, z czego pracodawcy korzystaj?. Dyscyplinarne zwolnienie pracownika z pracy za jednodniow? nieusprawiedliwion? nieobecno?? w pracy nie jest równie? kwestionowane przez s?dy pracy. Przyk?adowo w wyroku z 14 grudnia 2000 r. (I PKN 150/00, OSNP 2002/15/357) S?d Najwy?szy orzek?, ?e nieusprawiedliwienie nieobecno?ci w pracy stanowi ci??kie naruszenie podstawowych obowi?zków pracowniczych (pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy ... pracy przed ko?cem pracy okre?lonym przez pracodawc?, czyli nieusprawiedliwiona nieobecno?? na stanowisku pracy przez cz??? dnia pracy. W opinii S?du Najwy?szego jest to bowiem naruszenie wynikaj?cego z art. 100 § 1 kp obowi?zku sumiennego wykonywania pracy oraz obowi?zku przestrzegania ustalonego porz?dku pracy wynikaj?cego z art. 100 § 2 pkt 2 kp (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 742/99, OSNP 2002/3/74). W praktyce jednak w takich przypadkach pracoda wcy decyduj? si? na zwolnienie dyscyplinarne pracownika dopiero w sytuacji, gdy takie „urywanie si?” z pracy si? powtarza. Podstawa prawna: art. 52 § 1 pkt 1, art. 100 § 1, art. 100 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3267


Temat: Dyscyplinarka już za pół dnia nieobecności ?
Dyscyplinarka już za pół dnia nieobecności ? Po jakim czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy możemy dyscyplinarnie zwolnić pracownika? Można założyć, że przyczyną „dyscyplinarki” może być nawet kilkugodzinna nieusprawiedliwiona nieobecność. Już 1 dzień nieobecności, to powód zwolnienia… Przepisy nie określają, po jak długim okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie (czyli w trybie natychmiastowym). Powszechnie przyjmuje się, że już jednodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność może być przyczyną „dyscyplinarki”. Zdaniem SN: Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie). W rozpatrywanej przez sąd sprawie ... przypadku uznane może być nawet zaprzestanie świadczenia pracy przed końcem pracy określonym przez pracodawcę, czyli nieusprawiedliwiona nieobecność na stanowisku pracy przez część dnia pracy. W opinii Sądu Najwyższego jest to bowiem ????? to brakuje jakiegoś wyrazu – zapewne „naruszenie” obowiązku sumiennego wykonywania pracy oraz obowiązku przestrzegania ustalonego porządku pracy (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 742/99, OSNP 2002/3/74). W praktyce jednak w takich przypadkach pracodawcy decydują się na zwolnienie dyscyplinarne pracownika dopiero w sytuacji, gdy takie „urywanie się” z pracy się powtarza. Podobne odpowiedzi na pytania znajdziesz w miesięczniku "Aktualności kadrowe". Możesz mieć 1. numer bezpłatnie. Podstawa prawna: art. 52 § 1 pkt 1, art. 100 § 1, art. 100 § 2 pkt 2 kp
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4659


Temat: : Wieści z WARS-u
... Bo to Jaje zasiadając w radzie nadzorczej kontroluje dzisiaj swojego dobroczyńcę. Ps. Pan Jerzy Koza otrzymał od Antoniego Jaje propzycję powrotu do pracy na stanowisku dyrektora oddziału w Krakowie. Odmówił.
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=2010


Temat: : Pakt gwarancji pracowniczych PKP PR
... sytuacji wynikających z art. 52 kp, odmowy przyjęcia zmiany stanowiska pracy na inne stanowisko o zbliżonych kwalifikacjach lub zmiany miejsca pracy do 40 km - nie dotyczy to wyższych stanowisk kierowniczych)...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5824