Art 30 par 1 pkt 2 KP

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Ratusz a kodeks pracy
Przecież nigdzie nie napisałem o żadnym zwiększonym wymiarze czasu pracy a o naruszeniu art 128 § 3 pkt 1 KP, który mówi, że przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę. Równoważny czas pracy nie zwalnia od respektowania tego art. Jeżeli rozpoczyna w poniedziałek pracę o 9.00 to we wtorek nie może jej rozpocząć wcześniej niż o 9.00 jeżeli rozpoczyna o 7.30 to znaczy narusza zapis art 128 § 3 pkt 1. I jeżeli narusza ten przepis to występuje podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej (czyli w okresie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy) co stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Nie mówię o żadnych godzinach ponad normę (jak w większości rozumiane są nadgodziny) tylko o naruszeniu art 128 § 3 pkt 1, gdzie też występuje pojęcie nadgodzin.
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=1926



Temat: dordzi - pomóż
" />możesz zwolnić ją bez wypowiedzenia- art. 53 par. 1 pkt 1b z dniem 27.06.04r. + wyplata odprawy w związku z przjściem na rentę. Lub pracownica sklada podanie o porozumienie stron , w związku z przyznaniem renty- art. 30 par. 1 pkt 1 KP + wyplata odprawy - na podstawie decyzji przyznającej rentę (nie orzeczenia przyznającego stopień niepełnosprawnosci).Do wyboru.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14226


Temat: Świadectwo pracy
" />proszę o pomoc mam sprostować swiadectwo jak mam to zrobić na nowo wydanym św. mam napisać słowo sprostowanie, chodzi o pkt.3 w św. napisałam stosunek pracy ustał w wyniku:a) rozwiązania --za wypowiedzeniem przez pracownika ( art.30.par.1. pkt.2 KP)--, teraz pracownik powiedział mi że chce aby było napisane - w związku z przejściem na emeryturę - w którym miejscu mam to dopisać...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17414


Temat: wypowiedzenie
" />Moim zdaniem - jeśli jest to za porozumieniem stron to na wypowiedzeniu można zrobić notatkę i zapisać te uzgodnienia ... Na świadectwie pracy i tak pisze się okres zatrudnienia od... do... Przyczyna rozwiązania umowy - wypowiedzenie przez pracownika zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 2 KP
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28495


Temat: Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - pilne
" />Rozwiązujemy z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na świadectwie pracy wpisuję tryb rozwiązania; art.30 par.1, pkt 3 kp czy mogę a może powinnam wpisać również, że jest to w związku z art.52 Proszę pomóżcie - sprawa będzie napewno w Sądzie i "przynajmniej" świadectwo pracy "musi być" prawidłowe
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29826


Temat: rozwiazanie umowy bez podania powodu
" />Jeżeli miałaś umowę na czas określony z klauzulą umożliwiającą wcześniejsze jej rozwiązanie za 2-tygodniowym wypowiedzeniem to w świadectwie będziesz miała wpisany art. 30 par. 1 pkt 2 KP. Jeżeli chodzi...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29389


Temat: Pytania dotyczące prawa pracy
" />1. art. 30 par. 1 pkt 4 kp. 2. 1/12 (1 m-c) z 10 dni (1/2 et x 20 dni) = 1 dzień (8 godzin). 3. rok 2003 - urlop trzeba obliczyć proporcję w okresie rozliczeniowym dni wolnych do dni pracy (zaplanowanych) a następnie w takiej samej proporcji do dni urlopu dodać dni wolne przypadające w tym okresie 4. na temat...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19006


Temat: Elik sprawdź proszę! - zasada obliczania stażu urlopowego
" />może ja wtrące za Elę słówko: 1/ ZSZ do urlopu nie więcej niż 3 lata (art. 155 par. 1 pkt 1 KP) a więc może być i 2 lata (jeśli ... b/ 1 rok, 11 m-cy, 7 dni, c/ 4 m-ce, 28 dni, łącznie ze szkołą 4 lata, 16 m-cy, 54 dni- zamiany dokonujesz przyjmując, że m-c ma 30 dni, a rok...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=22492


Temat: KADRY - rozwiązanie umowy o pracę.
" />Czy mogę rozwiązać umowę o pracę na okres próbny bez wypowiedzenia, na zasadzie "porozumienia stron" (art.30 paragraf 1 pkt 1 kp)? Pracownica, którą zatrudniłem na 2 miesiące na okres próbny...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1430


Temat: Kadrowcy - ELIK b. proszę spójrz.
KP).…......................" Dziękuje ślicznie za pomoc
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=22707


Temat: Odprawa a świadczenie przedemerytalne?
... DO JAKIEGO CZASU MOŻE SIĘ O TAKĄ ODPRAWĘ UBIEGAĆ. PROSZĘ O ODPOWIEDŹ LUB O WSKAZANIE MIEJSCA GDZIE BYM MÓGŁ JĄ UZYSKAC. NA RAZIE SZUKAŁEM W KODEKSIE PRACY ALE SIĘ NIE DOSZUKAŁEM....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12803


Temat: KADROWCY - rozwiązanie za wypowiedzeniem
" />Muszę zwolnić pracownika który ma umowę na czas nieokreślony (staż 18 lat). Chciałbym go zwolnić na podstawie art. 30 par 1. pkt 2 kp (rozwiązanie za wypowiedzeniem). Jednak przyczyną zwolnienia byłby brak zamówień na tę prace którą wykonywał ten pracownik. W związku z czym wychodzi na to że pozostaje mi zwolnić go na podstawie art. 30 par 1. pkt 2 kp...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13811


Temat: Prosze o pomoc
" />Z dniem 30 XI 2004 roku nabyłem uprawnienia do emerytury górniczej. W związku z tym 10 sierpnia 2004 roku złożyłem wypowiedzenie o pracę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu 30 XII 2004 roku otrzymałem świadectwo Pracy gdzie stosunek pracy ustał w wyniku : za wypowiedzeniem z przyczyn nie dotyczących pracowników w trybie art. 10.1. Ustawy z dnia 13.03.2003 roku (Dz.U. nr 90 poz 844 z 2003 roku). Na podstawie tego Świadectwa otrzymałem dwie odprawy :emerytalną i ekonomiczną co mnie bardzo zdziwiło. Świadectwo Pracy oddane do ZUS-u i pobieram emeryturę od 1 XII 2004 roku. W tym tygodniu dostałem z byłego zakładu sprostowane świadectwo Pracy gdzie powołują sie na moją prośbę z dnia 10 sierpnia 2004 roku o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie: porozumienie stron art. 30 paragraf 1 pkt 1 KP. Za pomyłkę przepraszają. Nikt nie wspomina o zwrocie odprawy ekonomicznej ale przypuszczam że o to chodzi. Czy można po takim okresie czasu zmienić świadectwo Pracy i żądać zwrotu odprawy ekonomicznej (ewentualnie?? jeśli tak to co z tym zrobić. Prosze o pomoc.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25317


Temat: wypowiedzenie
" />nie musisz pisemnie, możesz poinformować ją ustnie o tym, lub zrobić adnotację na jej podaniu o rozwiązaniu umowy o pracę. Nie musisz swojej decyzji uzasadniać ani podawać podstawy prawnej. Art. 30 par. 1 pkt 1 KP (porozumienie stron) wymaga zgodnego oświadczenia stron (obu) co do odejscia pracownika- jeśli jedna strona tej formy nie akceptuje nie dochodzi do rozwiązania umowy o pracę...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25487


Temat: podstawa rozwiązania na świadectwie pracy
" />Witam. zwolniono mnie z pracy z powodu likwidacji mojego stanowiska. Na swiadectwie pracy podano tylko podstawę z art. 30 pr 1 pkt 2 KP bez powołania faktu likwidacji stanowiska. Czy powinna byc powołana podstawa z ustawy o szcz. zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Proszę o odpowiedź ponieważ firma uchyla się od wypłaty odprawy i wzmianka na świadectwie może mieć z tej przyczyny znaczenie.Pracodawca jest duzą spólka zatrudnia ok 100 osób, pracowałam tam 4 lata. Kiedy powinna być odprawa wypłacona i czy powinna byc o tym wzmianka na świadectwie pracy?...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30708


Temat: Zwolnienie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony od 7 lutego 2008 r. W roku 2009 zachorował. Dnia 13 lipca mija pracownikowi 182 dni zasiłku chorobowego. Nie wróci już do pracy, ponieważ ubiega się o rentę. Z jaką data wystawić świadectwo pracy? Czy art. 53 kp - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - będzie odpowiednią podstawą prawną rozwiązania umowy z tym pracownikiem? Jeśli pracownik otrzyma rentę, pracodawca może rozwiązać umowę ‟z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez trzy miesiące - art. 30 § 1 pkt 3 kp w zw. z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp”. W piśmie rozwiązującym umowę pracodawca powinien napisać: ‟umowa zawarta z ... tzw. zwrotkę z poczty, będzie mógł niezwłocznie wystawić świadectwo pracy. Jako datę rozwiązania stosunku pracy wpisujemy w świadectwie datę ze zwrotki pocztowej, stwierdzającej, w którym dniu pracownik lub inny dorosły domownik odebrał list polecony. Natomiast jako datę wystawienia świadectwa pracy należy oczywiście wpisać faktyczną datę jego wystawienia. Następnie świadectwo wysyłamy pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwrotkę z poczty, która przyjdzie do pracodawcy, przypinamy do drugiego egzemplarza świadectwa pracy, który pozostanie w części C akt osobowych pracownika.
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=38


Temat: co mam zrobic?
Dzien dobry. Jestem w piatym miesiacu ciazy, miałam umowe o prace na czas okreslony do 30.11. Czy pracodawca mógł rozwiązac umowe o prace na podstawie art. 30 par1. pkt.4 KP??? Prosze...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=475


Temat: Porozumienie stron ? Czas określony ?
" />art.30 par.1 pkt 1 KP na mocy porozumienia stron
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36898


Temat: długość okresu wypowiedzenia
" />Okres wypowiedzenia 1 miesiąc z Art.30 par.1 pkt.2 KP.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30725


Temat: Rozwiązanie umowy b/wypowiedzenia
" />Ale nadal nie mam odpowiedzi, CO TO JEST KONKRETNIE rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?? Bo art. 52 KP to ja dobrze znam, ale nie wiem ,czy to jest to samo co art. 30 par.1 punkt 3 KP.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5202


Temat: wypowiedzenie
" />Porozumienie stron art.30 par.1 pkt.1 kp.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27371


Temat: macierzyński, wypoczynkowy, rozwiązanie umowy
" />30.06.05r. - rozwiązanie umowy w związku z upływem okresu na jaki była zawarta umowa o pracę - art. 30 par. 1 pkt 4 KP. Macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26376


Temat: wypowiedzenie-umowa na czas nieokreślony
" />z tego co wiem to masz 2 tygodniowy okres wypowiedzenia i już. Nie musisz nikogo pytać o zgodę tylko składasz pracodawcy wypowiedzenie KP art. 30 paragraf 1 pkt 2 i...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10887


Temat: Kombinatorstwo pracownika
... A reguluje to KP, art. 30 par. 1 pkt 4
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19672


Temat: czy należą się dwie odprawy?
" />Agnieszko podaję Ci podstawę prawną mojego rozwiązania umowy o pracę: art.30 paragraf 1 pkt.2 KP, Dz.U.nr 90, poz.844, zm.:Dz.U.z 2003 nr 213, poz.2081.Czy wszystko jest w porządku?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39553


Temat: Okres próbny a wypowiedzenie przez pracownika
" />jeśli pracodawca nie wnosi zastrzeżeń aby pracownik odszedł z dowolnym dniem na mocy porozumienia stron, to możecie rozwiązać umowę w tym trybie z dowolnym dniem - art. 30 par.1 pkt 1 KP.Wydajesz świadectwo w osttnim dniu pracy pracownika.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12504


Temat: llikwidacja stanowiska pracy
" />w zalezności od wielkości zakładu pracy albo KP (mała firma do 20 osób) - art. 30 paragraf 1 pkt 2 KP, albo art. 10 ustawy potocznie zwanej "zwolnień grupowych" (z...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11778


Temat: Jakie dok w syt gdy walnia sie pracownika na mocy art 30 pa
" />Jakie dok w syt gdy walnia sie pracownika na mocy art 30 par 1 pkt 4 KP? Czy obiegówka zw też?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24009


Temat: ekwiwalent za urlop
" />rozwiązano ze mną umowę o prace na podstawie art.30 par.1 pkt.3 KP-bez wypowiedzenia - wykorzystałam tylko 1 dzien urlopu, a miałam prawo do 12 dni-czy przysługuje mi ekwiwalent za nie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26929


Temat: Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
jest odpowiedzialny materialnie a po przekazaniu sklepu zwolniony z odpowiedzialności materialnej. pkt.17. Kierownik przeprowadza okresowe inwentaryzacje (1 raz w kwartale). Jest zobowiązany do złożenia dokumentacji inwentaryzacji do Zarządu Firmy w wyznaczonym przez Zarząd terminie. Inwentaryzacja przeprowadzona jest również w przypadku zwolnienia z pracy któregokolwiek z zatrudnionych pracowników zgodnie z umową o odpowiedzialności materialnej. pkt. 18. Kierownik jest odpowiedzialny materialnie w sposób proporcjonalny do pełnionego stanowiska (30% cen detal brutto), za powierzony towar i gotówkę w kasie, w związku z czym ma obowiązek dbać o prawidłowe zabezpieczenie towaru, tj. oklipsowanie i ometkowanie oraz ma obowiązek zwracać baczną uwagę na towar znajdujący się w sklepie w czasie jego pracy oraz bezpieczeństwo gotówki w kasie. Kierownik ma obowiązek dbać o sprzęt i wyposażenie sklepu (np. manekiny, metkownice, ... jak proponował użytkownik megane. Niestety nie uzyskałam wszystkich odpowiedzi na moje pytania, bo kawa panu stygła. Doczytał do §4 z 15. Dowiedziałam się tylko, że nie jest zgodna z KP. Tak więc interwencji z ich strony nie będzie. Wysłałam wiadomość do osoby, która zajmuje się Umowami o odpowiedzialności materialnej i Zarządu Firmy o przygotowanie nowej umowy zgodnej z zasadami KP. Czy ktoś...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=424